Latest News & Articles

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Fate里其实有很多未解之谜一直刺激着大家的好奇心,有些是作者还没有写到,剧情到了就自然而然可以解开,但有一些 […]

FGO日服情人节活动刚刚过去,这也是2月份的唯一一个大型周回活动,本次活动实装的巴泽特不算是新面孔,但是带来的 […]

但是今天小编可能要让大家失望了,因为今天我们不谈“”,我们来谈这个行当里面的“男优”。 在日本每年有4000多 […]